top of page

رقابت ها

طراحی پوسته زیر پل فرودگاه

فرودگاه جدید استانبول

2021

فرودگاه جدید استانبول به عنوان نگین منطقه خاورمیانه و دروازه ورود به ترکیه که اولین تجربه هر انسانی در مواجهه با کشور ترکیه را تداعی میکند و نقطه تلاقی فرهنگهای متفاوت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
انچه در طراحی فرودگاه استانبول باعث ستایش است استفاده از هنر معماری ترکیه در طراحی طاق ها و ستونهاست و از طرف دیگر ایجاد حس سیالیت در پوسته بنا.
.هدف از طراحی پوسته زیر سقف پل مقابل فرودگاه تعریفی جدید از ترکیه به مثابه توریستی ترین کشور منطقه و شفافیت کشور ترکیه در مواجهه با شهروندان خود و دیگر کشورهاست. 
در طراحی نمای زیر پل مقابل فرودگاه استفاده از طاقها و گنبدها و یک طرح خطی ازایوان های ترکیه مد نظر قرار گرفته است و با توجه به اینکه این طرح باید در هارمونی  کامل با بنای اصلی فرودگاه باشد به گونه ای که به معماری فرودگاه خدشه ای وارد نکند و لذا از متریالهایی با رنگ خنثی در بدنه طرح و رنگ قرمز به عنوان نماد پرچم ترکیه در سازه طرح استفاده شده است.
.طرح از یک فرم مدولار تکرار شونده شکل گرفته همانطور که در معماری گذشته ترکیه قوس ها و طاقهای تکرار شونده وجود داشته اند. 
این طرح به عنوان یک اثر هنری امکان درگیری کلیه ادراکات مخاطبان و کلاژ انها در فضا را فراهم کرده و احساسی جدید از حضور در زیر گنبد های معماری گذشته ترکیه برای مسافرین در زیر این فضا ایجاد خواهد کرد که هرگز نمونه مشابه ان را تجربه نکرده اند. این طرح حس سیالیت و حرکت فضای فرودگاه را بخوبی با معماری قدیمی ترکیه در هم تلفیق کرده است، و با بازی نور و رنگ و حجم و صدا با وزش باد (در صورتی که امکان حرکت این آویزها فراهم شود) به نوعی سمفونی طبیعت را برای مخاطبین عبوری تداعی کند یک اثر هنری ماندگار برای ترکیه به یادگار خواهد گذاشت.

bottom of page